Занималня

ЗАНИМАЛНЯ ЕЛЪН

Ученическа Занималня през учебния период

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАНИМАЛНЯТА:

Понеделник – Петък: 7.30 ч. – 18.00 ч.

Занималнята работи на две смени:

Сутрешна - 7.30 ч. – 12.30 ч.
Следобедна -13.00 ч. – 18.00 ч.

Уважаеми родители, с оглед на взаимополезността и спокойствието за Вас и нас – преподавателите на Занималня Елън, Ви молим да се съгласите със следните ред и правила:

1. Правила за прием

В занималнята се приемат деца въз основа на писмена молба от родителите, отправена до Управителя.
При приемането на всяко дете се попълва и информационна карта относно лични данни, здравословно състояние на детето и неговите предпочитания.

2. Права и задължения на родителите

 • Родителите се задължават да заплащат месечната такса на занималнята навреме.
 • Родителите водят детето в здравословно състояние, което не представлява заплаха за останалите деца.
 • Родителите се задължават да се съобразяват с работното време на Занималнята. При оставането на детето след регламентираното работно време се дължи допълнително заплащане.
 • Родителите се задължават да предоставят информационна карта на детето, информация относно психическото и физическото състояние на детето, лични данни за себе си и детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно Управителя при промяна в тези данни.
 • При посещение на Занималнята от две деца от 1 семейство се ползва 20% отстъпка от месечната такса на второ дете.

3. Права и задължения на Занималнята

 • Преподавателският екип на Занималнята се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовката на домашните работи и упражнения за следващия учебен ден.
 • Занималнята гарантира постигането на качество и ефективност, опазване на здравето и живота на учениците, спазване на учебната дисциплина, пълно и рационално използване на работното време.
 • Спомага за изграждане мирогледа на подрастващите и за формиране и усвояване на национални ценности.
 • Занималнята се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия на децата.
 • Занималнята се задължава да уведомява редовно за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня, за начина му на общуване с другите деца.
 • Управителят се задължава да осигури квалифициран персонал от учители-възпитатели, които да полагат ежедневни грижи за детето.
 • Допълнителна подготовка под формата на тестове и материали.
 • Подбират се занимателни и образователни игри според нивото и интересите.
 • Осигурява придружаване на децата от и до училище в района на занималнята.
 • При записване за курс по английски език, всяко дете получава 20% отстъпка от цената му.

Занималнята предлага консултации с логопед и психолог срещу допълнително заплащане!

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F