Групово обучение

Езикова Школа Елън е създадена, за да отговори на Вашите изисквания да се научите да общувате на чужд език. Ние Ви предоставяме възможността да постигнете лингвистичните си цели ефективно, като изберете най-подходящия курс за Вас и личните Ви потребности.

Ние сме винаги на разположение, за да Ви дадем правилния съвет и да Ви предложим най-добрата програма под различни форми.

Системата ‘Life’ A1-C1 (начинаещи до напреднали) на издателство National Geographic Learning & CENGAGE Learning е разработена на основата на най-добрите методи и техники, които допринасят за ефективното усвояване и затвърждаване на преподавания материал.

Всяко следващо ниво е поредното предизвикателство на системата. Основният акцент се поставя върху разширяването на всички усвоени знания, върху прецизния изказ и усъвършенстване на четирите езикови умения:

 • слушане
 • четене
 • писане
 • говорене

Курсът е с практическа насоченост и създава усещане за самочувствие и бърз напредък.


‘Outcomes’-A1- C1 (начинаещи до напреднали) на издателство National Geographic Learning & CENGAGE Learning е система, която помага на курсистите, за които езика е средство за делово общуване да успеят в техния социален, професионален и академичен живот, по време на пътуване, при установяване на контакти и т. н.

‘Essential English’ B1+ -B2 на издателство Richmond - 70 учебни часа

Или ‘Big picture’ 1-6 (A1-C2) – 120 учебни часа

Курсът е комуникативен и развива едновременно четирите умения:

 • слушане,
 • четене,
 • писане,
 • говорене.

Акцентът е върху езика при комуникация в международна среда. Темите са автентични и отразяват реални нужди. Отделя се особено внимание на произношението, интонацията и разширяването на речниковия запас, както и създаването на говорни навици.

Целта е със свободни разговори да се преодолее езиковата бариера и да се “проговори” на английски език.

В контекста на изучавания материал граматичните структури не се изучават и анализират отделно, а се разглеждат като част от този контекст.

При завършването на всяко ниво курсистът полага изпит и получава сертификат за процента на усвоени знания по време на курса.

Подготовката за международно признати сертификати обхваща всички изпитни компоненти – четене с разбиране, слушане с разбиране, писане, говорене и включва практически упражнения и техники за отлично представяне на изпита. По време на подготовката се провеждат и пробни изпити За да докажете своето ниво на владеене на английски език пред работодатели и университети в чужбина, можете да изберете между следните сертификатни изпити:

 • FCE - First Certificate in English
 • CAE - Certificate in Advanced English
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language

за постигане на отлични резултати, екипът ни е избрал и работи с едни от най-добрите учебни системи

‘Bridge to IELTS’

‘IELTS Express’

‘Spotlight on FCE’

‘Access to FCE’

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F