Подготовка по Български език, литература и математика за кандидатстващите след седми клас!

ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  И МАТЕМАТИКА
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС!
ЗА КАНДИТАТСТВАЩИТЕ СЛЕД СЕДМИ КЛАС!

Уважаеми ученици и родители,
През тази година може би ще трябва да вземете важни решения. За тези, които ще бъдат в  6 клас, предлагаме подготвителна година преди основните изпити след 7-ми клас!
Успешното завършване на 7-ми клас и изборът на учебно заведение е може би най-важната стъпка в образованието на всеки!
Няма труден предмет и няма изпит, който да не може да бъде издържан успешно!
„ Школа Елън” ЕООД организира курс по Български и Литература и Математика от 10.09.2022 до 10.06.2023 включително, за подготовка на ученици от 6-ти клас и за седмокласници. Учениците ще имат възможност да актуализират знанията си и да решават  тестове в обстановка, близка до изпитната.
Осигурили сме Ви среда и условия, благоприятстващи максимално ефективно учене и подготовка за изпитите.
Това са главните причини, поради които можете да ни се доверите при избора на курсове:
Квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит
Програма, съобразена с изискванията на МОН
Контрол на знанията, включващ периодично оценяване и и пробни изпити
Обратна връзка с родителите и разясняване на недопустими пропуски и отстраняването им
Атрактивна и уютна учебна среда
Възможности за индивидуална и/или групова подготовка
Курсът ще завърши с пробен изпит по български език и литература и по математика.

Общ хорариум :
120 уч. ч. за модул  БЕЛ
120 уч. ч. за модул  Математика

1-ва вноска- при записване
2-ра вноска – началото на м. декември
3-та вноска – първата седмица на м. февруари
Място и ден на провеждане на курса – събота -  ж.к. “Суха река”, бл 208-В,  бул “Вл. Вазов” 2
9.00 – 11.00– ч. – Български език
11.30 – 13.30 ч. – Математика
Цена за модул от 120 уч.ч – 850 лв

За контакти и допълнителна информация:
ж.к. “Суха река”,бл.208, вх.Б и вх.В /до магазин “Била”/,
Бул. “Вл. Вазов” 2
 Тел: 0887 71 05 01, 0878 94 55 61- Н. Александрова, elan741@abv.bg, www.elanschool-bg.com

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F