Европейска езикова рамка

Обозначение на Съвета на Европа   Умения за слушане   Умения за четене   Умения за говорене   Умения за писане   Изпити на Кеймбридж   IELTS

A1

Break-through

  Разбирате думи и изрази, които се отнасят до вас, вашето семейство и конкретни ситуации, които познавате добре.   Разбирате отделни думи и прости изречения, например в обяви и плакати.   Можете да водите елементарен разговор, ако събеседникът говори бавно и ви помага в намирането на точните думи. Можете да задавате прости въпроси и да отговаряте на такива при възникнала необходимост или позната тема.   Можете да надпишете кратък текст за пощенска картичка. Можете да попълните формуляр с лични данни.  

•YLE Starters

•YLE Movers

 

  2

A2

Waystage

Разбирате изречения с позната тематика, ако съдържат често използвани думи. Можете да уловите основния смисъл в кратки и ясни послания и съобщения. Можете да четете кратки, елементарни текстове. Можете да намерите търсена от вас информация в печатни материали като реклами, менюта и др. Можете да общувате по общи и несложни теми. Справяте се с основни стандартни разговори. Можете да опишете накратко семейството си, условията за живот, образованието си и работата си. Можете да напишете кратки, несложни съобщения и бележки, както и кратки лични писма.

•KET

•YLE Flyers

3+

B1

Threshold

Разбирате основните моменти при разговор по познати теми. Същото се отнася и за слушане на радио и телевизионни програми. Разбирате текстове, които съдържат често използвани думи или терминология от вашата професия. Разбирате описания на събития, чувства и пожелания в лични писма. Справяте се с повечето ситуации, когато сте на път. Можете да се включите в разговор без да сте се подготвили предварително, ако темата ви е позната. Можете кратко да се изразявате и аргументирате, както и да разкажете история. Можете да напишете кратък, свързан текст по позната тема. Умеете да пишете лични писма, в които описвате преживявания и впечатления.

•PET

•BEC Preliminary

4+

 B2

Vantage

Можете да разбирате дълги изложения и лекции по познати за вас теми. Разбирате повечето телевизионни предавания и новини, както и повечето филми, когато се говори на стандартен език.  Можете да четете доклади и статии, в които авторите изразяват определени мнения и гледни точки. Можете да се включвате в разговори сравнително леко и непринудено и да говорите гладко по познати теми. Можете да давате подробни описания и да изразявате становище.  Можете да напишете ясни, подробни текстове по познати теми. В състояние сте да напишете есе или доклад и да представите аргументи за или против определено твърдение.

 •FCE

•BEC Vantage

•ILEC

•ICFE

 5+

 C1

Effective Proficiency

Разбирате обширни изложения, дори и когато не са структурирани ясно. Разбирате телевизионни програми и филми без особени усилия. Разбирате дълги и сложни текстове от областта на литературата и науката. Разбирате и специализирани статии на непознати теми и дълги технически инструкци. Можете да се изразявате гладко и непринудено без видимо затруднение. Можете прецизно да пояснявате и аргументирате мнения, да ги обвързвате с тези на други хора, да правите ясни описания по сложни теми.  Можете да изразявате идеите си в ясен и добре структуриран текст. Можете да пишете по сложни теми в писма, есета или доклади. Можете да изберете подходящ стил за адресанта

•CAE

•BEC Higher

•ILEC

•ICFE

 

6.5+

 C2

Mastery

Разбирате всякакъв вид говорим език без затруднения, при условие, че имате известно време да свикнете с особеностите на акцента.  Четете с лекота всяка форма на писмения език, включително комплексни, тясно специализирани статии и литературни трудове. Можете да участвате с лекота във всеки разговор. Можете да представите ясни и гладки описания или аргументи.  Можете да съставите ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Можете логично да представите случай по начин, който да помогне на читателя да обърне внимание на определени моменти и да ги запомни.  •CPE 7.5+

Свалете горната таблица (в MS Word формат.)

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F