Английски за деца от 1-ви и 2-ри клас

Курсът е предназначен специално за деца в 1-ви и 2-ри клас, които за първи път се сблъскват с училищната обстановка и ритъмът на живот им се променя.

Учебната програма е от края на септември до юни. Тя включва хорариум от 100 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично по 2 или 3 учебни часа с продължителност 35 мин.

Умения, които вашето дете ще придобие:

  • Децата усъвършенстват уменията си за слушане с разбиране.
  • Акцентира се върху уменията за говорене. В близки за детето ситуации се формират уменията за смислена комуникация. Опитът ни показва, че сътрудничеството в група е най-добрия начин за изграждането на речеви умения, както и използването на интердисциплинарен подход – изкуства, ролеви игри, симулации, драматизации и други.
  • При нас децата започват да пишат за първи път. Курсът започва с овладяване на азбуката, докато в края на курса те могат да пишат и кратък текст.
  • Учебното съдържание е съобразено с часовете по Английски език в училище.

Обучението се извършва по обучителната система в две нива - ’Happy Trails - 1’, ’Happy Trails - 2’ и покрива целия континуум от знания и умения, съответстващи на ниво CEF A1 ПО Европейската Езикова Рамка.

С героите на ‘Happy Trails’ и невероятните картини на National Geographic децата изследват света, научават много неща за него и за други деца на тяхната възраст, живеещи в различни кътчета на планетата.

И още:

  • Годишно завършване на учебната година с представление
  • Отворени уроци, по време на които децата показват на родителите си наученото през учебната година
  • Непрекъсната обратна връзка с родителите
Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F