Български език за чужденци

Вие сте избрали да учите, да работите в България или просто животът Ви е свързан с нашата страна и би било добре, а и Вие желаете да имате познания по български език.

Предлагаме Ви индивидуална подготовка или работа в малки групи. Модулите на курса покриват регламентираните нива на езикова компетентност по Общата европейска езикова рамка.

Обучението е адресирано към:

  • чуждестранни граждани, които желаят да следват в български висши учебни заведения;
  • ако се готвите да пътувате;
  • чуждестранни студенти, които се подготвят за изпит за сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на български език. Ще се запознаете и с моделите на изразяване при изготвяне на различни документи, а това ще Ви позволи да общувате с българските институции;
  • младежи и възрастни, които желаят да изучават български език с комуникативна цел;
  • чуждестранни специалисти, бизнесмени, управители на фирми, които искат да придобият или усъвършенстват своите умения за разбиране, говорене и писане на български език. Ако сте мениджър, ще успеете сам да провеждате интервю с кандидатите за работа във фирмата, която ръководите и сам ще управлявате фирмените си дела.

Обучението може да се провежда редовно, интензивно или по посочена от Вас схема. Без или с помощта на контактен език.

Място на провеждане - в учебна зала при нас или на Вашето работно място.

Всяко ниво обхваща 60 часа по 45 минути или 50 часа по 60 минути. В зависимост от индивидуалните Ви потребности могат да бъдат направени промени.

Заповядайте при нас. Имаме успешен опит и можем да Ви бъдем полезни.

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F