Преводи

Ние извършваме писмени и устни преводи на различни видове текст. Стараем се да Ви бъдем максимално полезни.

С наша помощ ще осъществите контакти с вашите чуждестранни бизнес-партньори, да изготвите договор или да напишете писмо.

При необходимост ще преведем всичко, което Ви е нужно, като гарантираме пълна конфиденциалност.

Готовите преводи можете да получите на хартиен носител или по електронен път.

Цени за преводи:

  • Превод на стандартен текст от и на български език – 10 лв./стр.;
  • Превод на специализиран текст от и на български език – 15 лв./стр.;
  • Експресен превод на стандартен текст от и на български език – 15 лв./стр.;
  • Експресен превод на специализиран текст от и на български език – 20 лв./стр.;
  • Симултантен превод – 15 EUR/час (мин. 2 часа);
  • Симултантен превод за един ден – 75 EUR.

*стандартът за страница е 1800 символа

*срокът за извършване на стандартния превод е 7 календарни дни, като той може да варира при по-голям обем на преводите

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F