Корпоративно обучение

За да повишите квалификацията на Вашите служители, за да общувате по-ефективно с Вашите партньори от чужбина, за по-добро обслужване на чуждоговорящите си клиенти, Школа Елън организира фирмено обучение по английски език (стандартен и бизнес ориентиран курс).

Нивата са съобразени с изискванията, заложени в Европейската Езикова Рамка.

Предлаганите курсове могат да се организират по месторабота, тоест на територията на фирмата Възложител.

Курсът на обучение започва след внимателно проучване на целите и нуждите на Вашата организация и определяне на нивото на знание на обучаемите чрез входящ тест и интервю.

След успешно положен финален изпит, курсистите получават сертификат за покрито ниво.

Обучението се провежда в удобно за клиента време по вече уговорената схема.

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F