Индивидуално обучение

Езикова Школа Елън предлага на своите клиенти индивидуална форма на обучение, удачна за тези, които нямат възможност да следват графика на груповите курсове или имат по-специфични изисквания.

Предимството при тази форма на обучение е, че цялото внимание на преподавателя е съсредоточено върху специфичните потребности на курсиста. Преди включване на индивидуална програма се провежда консултация, в която се уточняват целите и възможностите за посещение на обучавания, след което се избира и съответната форма на обучение.

При стандартния индивидуален план се изготвя индивидуален, гъвкав график, съобразен със свободното времена обучаемия. Този план има определена продължителност, седмична интензивност и седмично разписание. Учебният материал следва стандартните програми.

Copyright © 2023 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F