Подготовка по Български език, литература и математика за кандидатстващите след седми клас!

Уважаеми седмокласници и родители,

През тази година може би ще трябва да вземете важни решения. Успешното завършване на 7-ми клас и изборът на учебно заведение е може би най-важната стъпка в образованието на всеки!

Няма труден предмет и няма изпит, който да не може да бъде издържан успешно!

„Школа Елън” ЕООД организира курс по Български и Литература и Математика от 05.10.2019 до 13.06.2020 включително, 2019/2020 година, за подготовка на седмокласници. Учениците ще имат възможност да актуализират знанията си и да решават тестове в обстановка, близка до изпитната.

Осигурили сме Ви среда и условия, благоприятстващи максимално ефективно учене и подготовка за изпитите.

Това са главните причини, поради които можете да ни се доверите при избора на курсове:

  • Квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит
  • Програма, съобразена с изискванията на МОН
  • Контрол на знанията, включващ периодично оценяване и пробни изпити
  • Обратна връзка с родителите и разясняване на недопустими пропуски и отстраняването им
  • Атрактивна и уютна учебна среда
  • Възможности за индивидуална и/или групова подготовка

Курсът ще завърши с пробен изпит по български език и литература и по математика.

Общ хорариум :
100 уч. ч. за модул БЕЛ
100 уч. ч. за модул Математика
Цена на курса: 1050 лв за двата модула
1-ва вноска- при записване
2-ра вноска – началото на м. декември
3-та вноска – първата седмица на м. февруари
Място и ден на провеждане на курса – събота, ж.к. „Суха река”, бл. 18, вх. В

За контакти: ж.к. „Суха река”, бл. 208, вх. Б и вх. В /до магазин „Билла”/
Тел: 0887 71 05 01, 0878 94 55 61 - Н. Александрова,
elan741@abv.bg, www.elanschool-bg.com

Copyright © 2019 ШКОЛА ЕЛЪН
Q F